Ochrana dat


Přečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti iAuto a.s. na ochranu dat na internetu. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu iAuto a.s., Masarykova 4, Bohušovice nad Ohří, 411 56.


Zásady ochrany dat na internetu

Společnost iAuto a.s. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.


Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo společnost iAuto a.s. a společnost Ford Motor Company, s.r.o., mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými společnost iAuto a.s. pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.


Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o Vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše přání. Avšak určitá právní legislativa, zvláště související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. při jednání se společností FCE Credit, s.r.o.) nám v tom mohou zabránit.


Pokud máte nějaké konkrétní otázky, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu iAuto a.s., Masarykova 4, Bohušovice nad Ohří, 411 56.


Poskytovatel webových stránek

Tyto webové stránky spravuje společnost GeronimoWeb Ltd jménem IAuto a.s. Za účelem zajištění stálé kvality této služby, GeronimoWeb Ltd používá nerušivé analytické nástroje pro sledování výkonu webových stránek a chování uživatelů. Tyto analýzy neposkytují IAuto a.s. nebo GeronimoWeb Ltd jakýkoli přístup k osobně identifikovatelným informacím o uživatelích webových stránek.

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti GeronimoWeb Ltd:
https://www.geronimoweb.com/dealer-marketing-platform-privacy-policy/